Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Projekti u parkovima Projekat WWF-a u saradnji sa Nacionalnim parkovima Crne Gore

Projekat WWF-a u saradnji sa Nacionalnim parkovima Crne Gore

Projekat „Parkovi Dinarskog luka“

Projekat Parkovi Dinarskog luka realizuje WWF Mediteranski proglam uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Norveške i MAVA Fondacije, sa ciljem povezivanja zapošljenih u zaštićenim područjima, kao i promovisanje brenda Dinarski luk. Projekat traje tri godine.

WWF je početkom 2012. godine počeo projekat „Parkovi Dinarskog luka“ kojim želi stvoriti savez parkova prirode i nacionalnih parkova na području zemalja bivše Jugoslavije i Albanije. 

 Glavni ciljevi Projekta su:
  • · Stvaranje regionalne platforme zaštićenih područja 
  • · Izgradnja kapaciteta za Mrežu parkova 
  • · Dinarski luk kao brend 

Stvaranje regionalne platforme zaštićenih područja  
Prvi i glavni cilj ovog projekta jeste stvaranje platforme zaštićenih područja kroz povezanost svih parkova u regiji Dinarskog luka. Predviđene petodnevne konferencije parkova, koje će se održati krajem svake projektne godine, pomoći će rukovodiocima i višim službenicima pojedinih parkova da se upoznaju sa svojim kolegama u regiji, razmijene planove upravljanja i primjere dobre prakse, te da potencijalno planiraju saradnju. U planu su i studijska putovanja iz jednog u drugi kraj regije, čime će zaposleni parkova imati bolji uvid u stanje u drugim parkovima u regiji.  

Izgradnja kapaciteta za Mrežu parkova
Nacionalni i parkovi prirode u svim zemljama Dinarskog luka većinom zavise od državnih finansija. Zbog toga će tokom ovog projekta biti održane brojne radionice o izgradnji kapaciteta za saradnju sa privatnim sektorom. 
Kako su zemlje Dinarskog luka svojom ljepotom, geografskim položajem i biološkom raznolikošću već i sada turistička atrakcija, Mreža parkova Dinarskog luka, očekivano je, biće još jedan magnet za turoperatere. Tokom Projekta biće organizovane radionice za zaposlene u turističkim agencijama, te nekoliko studijskih putovanja u kojima će i novinari iz regije, saznati više o ljepotama parkova i njihovoj biološkoj raznolikosti.
Ističemo da su u mrežu od više od 80 parkova uključeni svi crnogorski parkovi.

Dinarski luk kao brend
Svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima, Dinarski luk ne zaostaje za Karpatima, Alpima ili bilo kojim drugim poznatim svjetskim ekoregijama. Stvaranjem Mreže parkova Dinarskog luka, stvoriće se i brend koji će našu regiju uporedo postaviti uz najpoznatija svjetska turistička odredišta.
Uz pomoć web stranice, brošura i raznih komunikacijskih alata, cilj je da se od Mreže parkova Dinarskog luka napravi brend koji će u regiji i šire biti prepoznat do 2015. godine. Ujedno će se razviti saradnju s turističkim ministarstvima i agencijama, i pronaći način za najbolju promociju Brenda Mreže parkova Dinarskog luka.

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna