Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Projekti u parkovima Projekat sa Noe Conservation

Projekat sa Noe Conservation

Očuvanje pelikana - ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera

Dalmatinski pelikan je globalno ugrožena vrsta. Nalazi se na Crvenoj listi ugroženih vrsta (status ranjiva) Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Nacionalni parkovi Crne Gore su krajem 2013. godine sklopili Sporazum o partnerstvu sa franscuskom nevladinom organizacijom „Noe Conservation“ u okviru Projekta „Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera“ koji se tiče, prije svega, unaprijeđivanja monitoringa Dalmatinskog pelikana na Skadarskom jezeru.

Kroz promociju inovativnih partnerstava u očuvanju Dalmatinskog pelikana i podršku lokalnih partnera, projekat ima za cilj, između ostalog, poboljšanje istraživanja o Dalmatinskom pelilkanu, obuku lokalnih partnera, stvaranje zajedničke baze podataka između lokalnih, regionalnih i međunarodnih institucija, mobilisanje lokalnih aktera u očuvanju i održivom upravljanju Skadarskog jezera, unapređenje naučnih saznanja o močvarnim vrstama radi poboljšanja prekogranične menadžerske prakse, doprinos očuvanju Dalmatinskih pelikana i podršku upravljačkim organima, kao i promovisanje ukupne prirodne baštine Skadarskog jezera.

Projekat zajedno realizuju Noé Conservation, Tour du Valat, EuroNatur, Nacionalni parkovi Crne Gore, Centar za istraživanje i razvoj ptica, Prirodnjački muzej Crne Gore i Udruženje za zaštitu akvatičnih divljih životinja iz Albanije.

Sve aktivnosti realizovane tokom projekta će biti u nadležnosti uprave Nacionalnih parkova Crne Gore, odnosno NP Skadarsko jezero, koji će biti jedan od direktnih korisnika projekta, dok je francuska NVO Noe Conservation odgovorna za sveukupnu koordinaciju i implementaciju projekta. Takođe će NP Skadarsko jezero kao jedan od direktnih korisnika Projekta dobiti benefite, između ostalog, u vidu ekspertske podrške za monitoring Dalmatinskog pelikana od strane organizacija koje su uključene u njegovu realizaciju. CZIP će biti odgovoran za monitoring i osmatranje kolonije sa brda Hum sa volonterima, dok će Prirodnjački muzej CG između ostalog biti odgovoran za istraživanje pelikana i aktivnosti monitoringa sa jezera, pripremu materijala za treninge i kampanje i vođenje baze podataka o pelikanima. Udruženje za zaštitu akvatičnih divljih životinja u Albaniji će mobilisati albanske stejkholdere za tematske radionice i doprinijeti promociji u albanskim selima oko Pančevih oka.

EuroNatur će pružiti svoju podršku u koordinaciji i realizaciji pojedinih aktivnosti posebno onih koji se odnose na uključivanje zajednica u proces monitoringa pelikana, a takođe će obezbjediti tehničko-stručnu opremu u vidu teleskopa, kamera, dvogleda, GPS-a. Tour du Valat će obezbjediti projekat ekspertizom o najboljim praksama istraživanja i praćenja pelikana, upravljanju mediteranskim močvarama i procjeni potencijalnog uticaja na životnu sredinu izgradnjom brodske linije oko kolonije pelikana.

Projekat je podijeljen u dvije faze: fazu razvoja (od 2013-2016) i fazu implementacije (2016-2021). Sredstva za ovaj Projekat su obezbijeđena od strane Critical Ecosystem Partnership Fonda, Konvencije o migratornim vrstama (CMS), EuroNature-a i Tour du Valat-a.

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna