Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Projekti u parkovima Konzervacija i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera (CSBL)

Konzervacija i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera (CSBL)

Od januara 2012. godine, pa do  juna 2014. godine, Ministarstvo životne sredine, šumarstva i vodoprivrede Albanije, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Makedonije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, zajedno učestvuju u realizaciji projekta prekograničnog upravljanja vodama: Konzervacija i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera (CSBL).

Tokom ovog Projekta koji se realizuje posredstvom GIZ-a biće obezbjeđena tehnička pomoć administrativnim subjektima i javnim organima koji su zaduženi za praćenje životne sredine i upravljanje zaštićenim područjima, kao i korisnicima bioloških resursa. Takođe je jedan od ciljeva i poboljšanje sprovođenja zakona, propisa i planova upravljanja za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera.

Projekat, inače, obuhvata četiri glavne teme: 
  • monitoring faune i flore u skladu sa Direktivom Evropske unije o staništima (NATURA 2000), 
  • upravljanje ribom i ribarstvom, uključujući ustanovljavanje kvota, 
  • zaštitu i obnavljanje močvara,
  • karakterizaciju jezera i definisanje ekoloških ciljeva u skladu sa Okvirnom direktivom Evropske unije o vodama.

Pored budžeta od dva miliona eura za ovaj Projekat, podrška Vlade Njemačke ogleda se i u dugoročnom i kratkoročnom ustupanju eksperata, obezbjeđivanju materijala i opreme, kao i finansijskim aranžmanima, grantovima i subvencijama. S tim u vezi, posebno naglašavamo da su kroz ovaj Projekat obezbjeđena finansijska sredstva za realizaciju Programa upravljanja Nacionalnog parka Skadarsko jezero za 2013. godinu u vezi sa zaštitom prirode.

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna