Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Početna Priroda NP Biogradska gora Flora i vegetacija

Flora i vegetacija - NP Biogradska gora

 

Planina Bjelasica predstavlja jedinstvenu biogeografsku i ekološku cjelinu, u kojoj se izvornost prirode, sa izvanrednim genetskim, specijskim i ekosistemskim diverzitetom, sačuvala do današnjih dana.

 • Dominantni su šumski ekosistemi, zatim ekosistemi gorskih mezofilnih livada endemične sveze Pančićion, livada i pašnjaka, planinskih vriština, planinskih rudina, pukotine stijena, kao i vodeni ekosistemi sa bogatom algoflorom glacijalnih jezera.

 • Utvrđeno je postojanje 26 biljnih zajednica sa oko 2000 vrsta i podvrsta viših biljaka, među kojima je 20% endema Balkanskog poluostrva.

 • Prašuma u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice, površine 1600 ha, prepuštena spontanom razvoju u pojedinim djelovima potpuno je neprohodna. Predstavlja jedinstven primjer evolucije različitih šumskih zajednica. Karakterišu je: 

       - 16 šumskih zajednica (dominiraju bukove i bukovo-jelove);
       - preko 220 biljnih vrsta (90 vrsta dendroflore); 
       - najčešće vrste drveća su bukva, jela, smrča, javor, bijeli jasen, planinski javor, 
         planinski brijest, siva jova;
       - starost pojedinih stabala je procijenjena na preko 400 godina, od kojih su neka preko
         40m, pa čak i 60m, visine.

  970x250px-hanball

  Meteo Kolašin

  Mapa

  mapa

  You Tube

  You_Tube

  Facebook

   

  Facebook_link

  line_green2

  gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna