Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Početna NP Lovćen

NACIONALNI PARK LOVĆEN

NP_LovcenStatus: Nacionalni park od 1952. godine

Teritorija opština: Cetinje i Budva

Geografski položaj: centralni dio lovćenskog masiva, od podgorine u zaleđu Bokokotorskog zaliva do najviših vrhova

Površina: 6.220 ha
Nadmorska visina: od 939 mnv (Ugnji) do 1.749 mnv (Štirovnik)

Najviši vrhovi: Štirovnik 1.749 mnv i Jezerski vrh 1.657mnv

Klima: Umjereno-kontinentalna i planinska, pod uticajem mediteranske, sa izraženom srednjom godišnjom količinom padavina ( 2.500 - 3.600 l/m²)

Zone sa strogim režimom zaštite:

  • Rezervat šume bora munike - sjeveroistične padine Štirovnika i južne i jugozapadne padina Jezerskog vrha - oko 68 ha 

  • Rezervat šumskih sastojina bukve Konjsko oko - 400 ha  

  • Rezervat šumske sastojine bukve sa kulturama četinara i rijetkih lišćara - prostor između Jezerskog vrha, Štirovnika, Irešteničkog vrha, Babljaka i Goliša - 876 ha 

  • Herpetološki rezervat - Jezero ispod Jezerskog vrha

 

 

970x250px-hanball

Meteo Cetinje

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna