Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno Sa Druge sjednice Upravnog odbora JPNPCG

Sa Druge sjednice Upravnog odbora JPNPCG

sjednica_UO_1_resize

U cilju razmatranja pitanja i donošenja odluka od strane Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, vezanih za tekuće poslovanje preduzeća, održana je Druga sjednica Upravnog odbora. Sjednica je održana u Upravnoj zgradi JPNPCG, u Podgorici, 02.10.2017.godine.

Na Sjednici su članovi UO, kao i tokom proteklih sjednica, informisani o Statusu realizacije zaključaka sa prethodnih sjednica Upravnog odbora i ukazali na neophodnost pune implementacije istih, sa fokusom na preporuke čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Takođe je UO razmotrio Izvještaj o implementaciji mjera i preporuka  Državne revizorske institucije i Akcioni plan za postupanje po preporukama datim u Izvještaju eksternog revizora i o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu. UO je upoznat sa prijedlogom Rebalansa Finansijskog plana za 2017. godinu i zatražio dodatna usaglašavanja i informacije, te isti nije usvojio.  

U vezi sa korišćenjem šuma, UO je usvojio nekoliko odluka, kao što je, između ostalog Odluka o pokretanju postupka prodaje drveta u dubećem stanju u NP Biogradska gora, NP Durmitor i NP Prokletije, te Odluka o pokretanju postupka prodaje drveta stanovnicima sa prebivalištem u ruralnim područjima NP Durmitor i NP Prokletije. Kako bi se obezbijedili drvni sortimenti za potrebe stanovnika sa prebivalištem u ruralnim područjima, potrebno je pribaviti prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, nakon čega će se izvršiti prodaja drvne mase.

U cilju unaprjeđenja promocije vrijednosti i turističke ponude Nacionalnih parkova Crne Gore, UO je upoznat sa prijedlogom Sporazuma o saradnji između JPNPCG i NTO CG. U tom pravcu, UO je podržao potpisivanje Sporazuma kojim će se regulisati način saradnje u budućem periodu, zajednički sajamski nastupi, kao i posjete stranih medija prostorima NPCG, čime se doprinosi vidljivosti NPCG i Crne Gore u cjelini.

PR Služba

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna