Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno Održana Deseta sjednica Savjetodavnog tijela za Solanu

Održana Deseta sjednica Savjetodavnog tijela za Solanu

Deseta sjednica Savjetodavnog tijela za Solanu održana je u Upravnoj zgradi AD Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju, 07. septembra 2017. godine.

Sjednici su prisustvovali predstavnici JPNPCG i stalni članovi Savjetodavnog tijela predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Ulcinj, Turističke organizacije Ulcinj, Agencije za zaštitu životne sredine i NVO „Zeleni korak“.

Nakon što je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice, Savjetodavno tijelo je informisano o najznačajnijim aktivnostima koje je JPNPCG sprovodilo u proteklom dvomjesečnom periodu.

„Pripremljen je Nacrt Programa rada za Solanu za naredni jednogodišnji period i prijedlog prioritetnih mjera koje uključuju rad pumpi, sanaciju i održavanje nasipa (bentova), izgradnju i postavljanje vještačkih ostrva za gniježdenje ptica, izradu potrebne infrastrukture (table upozorenja), praćenje stanja gnjezdarica, te fizičku zaštitu, koji se oslanja na smjernice Studije zaštite za solanu koju realizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma“, kazao je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadidža Đoni je istakla da je zadovoljna onim što je čula tokom elaboracije direktora Nacionalnih parkova Crne Gore koji su ponovo dobili upravljanje solanom. Takođe je dodala da su na prošlom sastanku tema bile pumpe i njihov rad, što je sada, na sreću,  rješeno. U ovom periodu problem su bentovi čija sanacija treba da počne.

„U konstruktivnoj saradnji Nacionalnih parkova Crne Gore, opštine Ulcinj, Ministarstva održivog razvoja i turizma nastojaćemo da sklopimo finansijsku konstrukciju neophodnu za sanaciju bentova. Ona bi trebala što hitnije biti urađena jer dolazi kišno vrijeme. Nadamo se da ćemo taj zadatak uraditi kvalitetno dobro i da ćemo omogućiti ovom sistemu da funkcioniše.“

Kada je u pitanju rad pumpnih postrojenja, direktor JP je informisao da je početkom avgusta došlo do zastoja rada pumpnog postrojenja Đerane, kao i da je saniran kvar. Takođe je kazao da je u toku instaliranje nove pumpe na Đeranama koja će sredinom sljedeće nedjelje biti puštena u  rad.

Svi članovi Savjetodavnog tijela za solanu saglasni su da će otklanjanjem kvara na postojećoj pumpi i postavljanjem nove pumpe, JPNPCG biti u mogućnosti da nesmetano realizuje aktivnosti koje se odnose na održavanje i unaprijeđivanje uspostavljanjenog ekosistema, kao i da planira prioritetne i druge mjere u skladu sa Programom upravljanja i u skladu sa Studijom zaštite za solanu.

PR Služba

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna