Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno Poziv za javno nadmetanje

Poziv za javno nadmetanje

Na osnovu člana 25 i 28 Zakona o nacionalnim parkovima (Sl. list 28/14), člana 40 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG broj 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl. list CG 44/10) Planova objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova Skadarsko jezero, Durmitor i Lovćen za period 2017-2019. godina, Odluke Upravnog odbora broj 01-1594 od 26.06.2017. godine, uz predhodnu saglasnost Vlade Crne Gore date zaključkom broj 07-1748 od 12.07.2017. godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, objavljuje

P O Z I V

za javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova Skadarsko jezero, Durmitor i Lovćen

I Predmet ovog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova Skadarsko jezero,  Durmitor i  Lovćen u 2017. godini.

II Privremene lokacije iz Plana objekata privremenog karaktera koje se daju u zakup su:

Na području NP ’’Skadarsko jezero’’

 1. Dio kat. parcele broj 458 KO Virpazar za postavljanje objekta broda – restorana za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 100 m2 , (Lokacija broj 9.1 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 1200 eura

 1. Dio kat. parcele broj 277/1 KO Virpazar za postavljanje terase brod restorana za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 60 m2 , (Lokacija broj 9.2 Virpazar- brod restoran Silistrija);

- početna cijena godišnjeg zakupa 360 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje objekta štanda za prodaju suvenira površine 2m2, (Lokacija broj 10.1 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje objekta štanda za prodaju suvenira površine 2m2,  (Lokacija broj 10.2 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje objekta štanda za prodaju suvenira površine 2m2, (Lokacija broj 10.3 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje objekta štanda za prodaju suvenira površine 2m2,  (Lokacija broj 10.4 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje stativa za vezivanje bicikla za obavljanje turističke djelatnosti, povr. 2 m2 (Lokacija broj 10.5 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 24 eura

 1. Dio kat. parcele broj 232 KO Virpazar za postavljanje kioska za prodaju štampe, duvanskih proizvoda i sladoleda, povr. 4 m2 (Lokacija broj 11.1 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 232 KO Virpazar za postavljanje štanda za prodaju palačinki, povr. 2 m2 (Lokacija broj 11.2 Virpazar);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2093 KO Seoce, Bar za postavljanje objekata plažnog bara za pružanje ugostiteljskih usluga površine 238 m2 (Lokacija 12.1 Plaža Pješačac);

- početna cijena godišnjeg zakupa 2856 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2093 KO Seoce, plaža-kupalište sa molom L=50 m (Lokacija 12.2 Plaža Pješačac);

- početna cijena godišnjeg zakupa 400 eura

 1. Dio kat. parcele broj 349 K.O Rijeka Crnojevića za postavljanje splav-restorana za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 240 m2 (Lokacija broj 15 Lipovik);

- početna cijena godišnjeg zakupa 2880 eura

 1. Dio kat. parcele broj 232 KO Virpazar za postavljanje terase restorana Bašta za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 40 m2 , (Lokacija broj 16 Virpazar - Bašta);

- početna cijena godišnjeg zakupa 480 eura

 1. Dio kat. parcele broj 436 KO Virpazar za postavljanje terase hotel Pelikana za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 100 m2 , (Lokacija broj 17 Virpazar - Pelikan);

- početna cijena godišnjeg zakupa 600 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje terase konobe Crmnički   vinotok za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 43 m2 , (Lokacija broj 18     Virpazar - Crmnički vinotok);

- početna cijena godišnjeg zakupa 258 eura

 1. Dio kat. parcele broj 257/1 KO Virpazar za postavljanje terase konobe Virski pab za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 40 m2 , (Lokacija broj 19 Virpazar - Virski pab);

- početna cijena godišnjeg zakupa 240 eura 

 1. Dio kat. parcele broj 259/1 i kat. parcele 271 KO Virpazar za postavljanje terase konobe Badanj za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 120 m2 , (Lokacija broj 20 Virpazar - Badanj);

- početna cijena godišnjeg zakupa 720 eura

 1. Dio kat. parcele broj 259/1 i kat. parcele 271 KO Virpazar za postavljanje terase ugostiteljskog objekta Biba za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 15 m2 , (Lokacija broj 21 Virpazar - Biba);

- početna cijena godišnjeg zakupa 90 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271, 259/1 i 277/1 KO Virpazar za postavljanje terase ugostiteljskog objekta Plavi 1 za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 23 m2 , (Lokacija broj 22 Virpazar - Plavi 1);

- početna cijena godišnjeg zakupa 138 eura

 1. Dio kat. parcele broj 271 KO Virpazar za postavljanje terase ugostiteljskog objekta Klub penzionera za pružanje ugostiteljskih usluga, površine 25 m2 , (Lokacija broj 23 Virpazar - Klub penzionera);

- početna cijena godišnjeg zakupa 150 eura

 1. Dio kat. parcele broj 6025 KO Meterizi za postavljanje štanda za prodaju suvenira, površine 3 m2 , (Lokacija broj 24 Šinđon);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

Na području NP ’’Durmitor’’

 1. Dio kat. parcele broj 2155/1 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju sladoleda površine 3m2,  (Lokacija broj 27.1 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2155/1  KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2, (Lokacija broj 27.2 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2229 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2, (Lokacija broj 27.3 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele  broj 2155/1 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2,   (Lokacija broj 27.4 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2229 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2,  (Lokacija broj 27.5 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2155/1 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2,    (Lokacija broj 27.6 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2230 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2, (Lokacija broj 27.7 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2155/1 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2, (Lokacija broj 27.8 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2232 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju šumskih proizvoda  površine 3m2,  (Lokacija broj 27.9 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2155/1 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju čajeva  površine 3m2,  (Lokacija broj 27.10 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2234 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju čajeva  površine 3m2, (Lokacija broj 27.11 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 2255/1 KO Žabljak za postavljanje objekta štanda za prodaju sladoleda površine 3m2,  (Lokacija broj 27.12 Crno jezero);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

Na području NP ’’Lovćen’’

 1. Dio kat. parcele broj 6381,  KO Njeguši, za postavljanje avanturističkog parka  površine cca 2 ha i objekata u sklopu avanturističkog parka – restoran sa magacinskim prostorom za opremu površine 125m2, kućice na drvetu (do 30 kućica) površine 360m2  (Lokacija broj 11.1; 11.2, 11.3  Ivanova korita);

- početna cijena godišnjeg zakupa 13.820 eura

 1. Dio kat. parcele  broj 6381 KO Njeguši  za postavljanje objekta u funkciji škole jahanja - konjušnica  površine 15 m2 (Lokacija broj 12 Ivanova korita);

- početna cijena godišnjeg zakupa 180 eura

 1. Dio kat. parcele  broj 6381 KO Njeguši  za postavljanje terena za „Paintball“  površine 200 m2 (Lokacija broj 13 Ivanova korita);

- početna cijena godišnjeg zakupa 1.200 eura

 1. Dio kat. parcele broj 4913, 5168/1 i 4930/1 KO Njeguši  za postavljanje štanda sa terasom, površina štanda je 5m2, površina terase 15 m2 (Lokacija broj 15 Kuk);

- početna cijena godišnjeg zakupa 390 eura

 1. Dio kat. parcele broj 5755 KO Njeguši za postavljanje štanda za prodaju zdrave hrane i suvenira površine 4 m2 (Lokacija broj 16.1 Međuvršje);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 5755 KO Njeguši za postavljanje štanda za prodaju zdrave hrane i suvenira površine 4 m2 (Lokacija broj 16.2 Međuvršje);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 5755 KO Njeguši za postavljanje štanda za prodaju zdrave hrane i suvenira površine 4 m2 (Lokacija broj 16.3 Međuvršje);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 5755 KO Njeguši za postavljanje štanda za prodaju zdrave hrane i suvenira površine 4 m2 (Lokacija broj 16.4 Međuvršje);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 5755 KO Njeguši za postavljanje štanda za prodaju zdrave hrane i suvenira površine 4 m2 (Lokacija broj 16.5 Međuvršje);

- početna cijena godišnjeg zakupa 300 eura

 1. Dio kat. parcele broj 5584 KO Njeguši za postavljanje objekta u službi škole jahanja površine 210 m2 i pomoćnog objekta u službi škole jahanja i organizovanja izletničkih tura na konjima površine 20m2 sa terasom površine 13m2 (Lokacija broj 17.1; 17.2 Ivanova korita);

- početna cijena godišnjeg zakupa 2.838 eura

III Privremene lokacije daju se u zakup bez infrastrukturne opremljenosti za period do 31.12.2017. godine.

Godišnja zakupnina se plaća u cjelost na dan zaključenja ugovora.

IV Licitacioni korak u postupku nadmetanja utvrđuje se na iznos od minimum 50 eura na početnu cijenu.

V Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave prijavu sa potrebnom dokumentacijom, izuzev za lokaciju pod brojem 1 u  NP Lovćen za koju prijave mogu podnositi isključivo pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Prijave po ovom pozivu podnose se u zatvorenim kovertama. U prijavi treba naznačiti tačan redni broj lokacije iz poziva.

Učesnici javnog  nadmetanja dužni su uz prijavu dostaviti dokaze:

1. Fizička lica

- ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta i brojem kontakt telefona

- ovjerena fotokopija lične karte

2. Pravna lica

- naziv i sjedište pravnog lica

- rješenje o registraciji privrednog suda

- rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika

- rješenje o registraciji za PDV

- broj žiro računa

Potrebni dokazi dostavljaju se u formi originala ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

3. Dokaz o uplati depozita u skladu sa ovim pozivom.

VI Prijave za javno nadmetanje podnose se svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 h od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa danom licitacije, najkasnije do 10.00h   neposrednom predajom i to:

- za lokacije u NP Skadarsko jezero na arhivu ovog nacionalnog parka;

-     za lokacije u NP Lovćen na arhivu ovog nacionalnog parka;

-     za lokacije u NP Durmitor na arhivu ovog nacionalnog parka;

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom ’’Prijava za javno nadmetanje po pozivu od 18.07.2017. godine, lokacija pod brojem iz Poziva __________________ u NP ____________________’’.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.

VII Javno nadmetanje održaće se:

- dana 24.07.2017. godine u 10.00 sati za lokacije u NP Skadarsko jezero u Upravnoj zgradi nacionalnog parka, a istog dana u 14.00 sati za lokacije u NP Lovćen u Upravnoj zgradi nacionalnog parka

- dana 25.07.2017. godine u 11.00 sati za lokacije u NP Durmitor u Upravnoj zgradi nacionalnog parka

Podnosioci prijava za javno nadmetanje su dužni da se prije početka nadmetanja registruju kod komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Podnosioci prijava za javno nadmetanje za lokacije sa početnom cijenom od i iznad 300 eura, dužni su da uplate depozit u visini od 20% početne cijene, na žiro račun i to:

- za lokacije u NP Skadarsko jezero i NP Lovćen na žiro račun Javnog preduzeća br. 510-5848-53 CKB Podgorica

- za lokacije u NP Durmitor na žiro račun br. 505-8829-65 Atlas Banke Žabljak

Depozit najpovoljnijeg zakupca se zadržava i uračunava u naknadu za zakup zemljišta, a ostalim učesnicima  se vraća u roku od osam dana od dana nadmetanja.

VIII Učesnik koji ponudi najveći iznos naknade proglašava se za najpovoljnijeg zakupca i dužan je da u roku od 8 (osam) dana od dana nadmetanja zaključi ugovor o zakupu zemljišta predmetne lokacije.

U slučaju da najpovoljniji zakupac odustane od zakupa, odnosno ne potpiše ugovor u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita, a Javno preduzeće ima pravo da zaključi ugovor o zakupu sa drugim učesnikom nadmetanja koji je ponudio iznos naknade koja je po visini  odmah iza  najveće  ponuđene naknade.

IX Poziv se objavljuje u dnevnom listu ’’Pobjeda’’ i na internet stranici Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore www.nparkovi.me

Kontakt tel:

Radmila Mitrović  067/310-343

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna