Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno JPNPCG organizovalo Devetu sjednicu Savjetodavnog tijela za Solanu

JPNPCG organizovalo Devetu sjednicu Savjetodavnog tijela za Solanu

U cilju informisanja članova Savjetodavnog tijela za solanu o aktivnostima između održavanja dvije posljednje Sjednice, JPNPCG je organizovalo Devetu sjednicu Savjetodavnog tijela za Solanu, u Upravnoj zgradi AD Solane „Bajo Sekulić“ u stečaju, u Ulcinju, 12. jula 2017. godine. Članovi Savjeta, između ostalog, informisani su o radu pumpi i stanju nasipa, te o stanju biodiverziteta.

U vezi sa radom pumpnih postrojenja, direktor JPNPCG Elvir Klica i njegovi saradnici informisali su prisutne da je otklonjen kvar na pumpi Đerane gdje je tokom juna došlo do zastoja u radu usljed njene dotrajalosti, kao i da pumpa radi neprekidno 24 časa, od 7. jula, i upumpava slanu vodu iz mora koja se preko kanala prenosi do bazena u Solani.

deveta_sjednica_solana

Vodni režim upumpavanja vode u Solanu je strogo kontrolisan zbog gniježđenja ptica na pojedinim lokacijama. U ovoj fazi planirano je puštanje vode na knetama u cilju podizanja kvaliteta hranidbene baze za ptice koje su prisutne na Solani. Režim rada pumpi je usmjeren samo ka bazenima koje ptice ne koriste za gniježđenje nego za hranjenje. Ovakav režim upumpavanja vode biće primijenjen do 1. avgusta. Nakon toga planirano je intenzivnije upumpavanje vode sa Đerana u skladu sa biološkim potrebama ornitofaune i ukupnog biodiverziteta.

JPNPCG je u periodu između održavanja dvije posljednje sjednice intenzivno radilo na saniranju bentova, te sanaciji i izradi nasipa na bazenima solane. Ukupno je sanirano 1.700 metara bentova. Radnici su u prethodnom periodu više puta angažovani na čišćenju kanala od različitih vrsta otpada. Pored toga, JPNPCG je više puta apelovalo na građane, posebno na lokalno stanovništvo, da ne baca otpad u kanale.

Monitoringom ornitofaune koje sprovodi JP na solani utvrđeno je zadovoljavajuće stanje što se tiče gnijezdarica koje su najznačajnije vrste koje trenutno borave na ovom području.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda, članovi Savjeta usaglasili su dalje aktivnosti u cilju očuvanja biodiverziteta i prostora solane.

Podsjećamo da je JPNPCG iniciralo osnivanje Savjetodavnog tijela u cilju razmjene  mišljenja i informacija kako bi se osigurao održivi razvoj i zaštita biodiverziteta Solane. Septembra 2015. godine održana je Konstitutivna sjednica i osnovano Savjetodavno tijelo za Solanu „Bajo Sekulić“. Članovi Savjetodavnog tijela za Solanu su predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, JPNPCG, Opštine Ulcinj, Turističke organizacije Ulcinj, Agencije za zaštitu životne sredine, NVO „Zeleni korak“ i NVO „Dr Martin Šnajder Jakobi“.

JPNPCG je sklopilo Ugovor o zakupu cjelokupne imovine privrednog društva AD Solana „Bajo Sekulić“ u stečaju 23.08.2016. godine, na period od 1 godine.

Izjave članova savjetodavnog tijela možete preuzeti sa sajta www.infobiro.tv.

PR Služba

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna