Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno Održana 13. sjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore

Održana 13. sjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore

Upravni_odbor_2_1_resize

Na 13. sjednici Upravnog odbora JPNPCG, koja je održana danas u Upravi preduzeća u Podgorici, razmatrano je više tačaka dnevnog reda od značaja za upravljanje i poslovanje Nacionalnih parkova Crne Gore, te usvojeno nekoliko odluka uključujući Godišnji finansijski izvještaj JPNPCG za 2016. godinu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPNPCG.

U vezi sa Statusom realizacije zaključaka sa prethodnih sjednica, UO je istakao da su oni u najvećoj mjeri realizovani, kao i da će se neimplementirani zaključci realizovati kada se za to steknu svi neophodni preduslovi.

Takođe je UO upoznat sa Izvještajem o implementaciji mjera i preporuka Državne revizorske institucije, kao i sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz Izvještaja nezavisnog revizora.  

 Usvajajući Godišnji finanansijski izvještaj JPNPCG za 2016. godinu Upravni odbor ocijenio je da je riječ o dokumentu koji je dobra polazna osnova za finansijski plan za narednu godinu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPNPCG usvojen je jednoglasno, a na sjednici je istaknuto da je njegova izmjena dobar način da se preduzeće kadrovski osvježi, kao i da se unaprijedi rad i efikasnost pojedinih službi u okviru istog.

Upravni odbor JPNPCG nije se izjasnio o Odluci o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanja usluga, već će se nakon dodatih korekcija izjasniti o istoj i uputiti je nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma na saglasnost.

Odloženo je i izjašnjavanje o Pravilniku o upravljanju šumama u nacionalnim parkovima kako bi se pribavila dodatna stručna mišljenja od za to nadležnih institucija.

PR Služba

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna