Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno Centar za posjetioce na Vranjini mjesto edukacije

Centar za posjetioce na Vranjini mjesto edukacije

edukacija_o_parkovima

U Centru za posjetioce na Vranjini održana je juče (15. maja 2017.) edukativna radionica na temu Ribolovnog zabrana.

Učesnici radionice bili su učenici OŠ “Vladika Danilo” iz Gornje Zete. Tokom radionice učenici su imali priliku da saznaju više o Ribolovnom zabranu u NP Skadarsko jezero, pravilima nakon Ribolovnog zabrana, kao i karakterističnim vrstama riba Jezera. Nadzornik Službe zaštite NP Skadarsko jezero upoznao je učenike sa poslom nadzornika, ali  iskustvom i problemima sa kojima se susreću tokom obavljanja redovnih aktivnosti na zaštiti ovog nacionalnog parka.

Radionica je završena takmičarskim kvizom na temu nacionalnih parkova Crne Gore, nakon čega su učenici nagrađeni edukativnim listićima i promotivnim materijalom o NP Skadarsko jezero.

Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kojem dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Sjeverna močvarna obala (oko 20 000 ha) pruža idealne uslove za razvoj živog svijeta, a posebno za život ptica. Na ovom jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa jezero ima status Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA) i nalazi se na Svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnoga značaja (RAMSAR). U Parku živi 48 vrsta riba, 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojni vodozemci, gmizavci i insekti. Biljni svijet je raznovrstan kako u samom Jezeru, tako i u njegovom okruženju, a u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška nekada se pružaju kilometrima.

PR Služba

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna