Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

Novina

List_Crnogorski_nacionalni_parkovi_resize

Obradujmo prirodu

obradujmo_prirodu_baner

You Tube

You_Tube

Facebook

Facebook_link

Brošura - monitoring

monitoring

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
prev
next

Aktuelno

Zaplijenjena sredstva

News image

Službe zaštite Nacionalnih parkova Crne Gore redovno vrše aktivnosti na zaštiti prostora, kao i biljnog i životinjskog svijeta u okviru svojih nadležnosti. S tim u vezi, obavještavamo da je 11. novembra ...

Opširnije

Aktuelno

Edukacija Mladih rendžera

News image

NVO Green Home je, u okviru sprovođenja programa „Malih rendžera“ a zahvaljujući stručnoj pomoći Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, organizovao posjetu Nacionalnom parku Skadarsko jezero za učenike prvog ra...

Opširnije

Aktuelno

Informacija za XXVII sjednice UO

Parkovi dodatna vrijednost ekonomiji Područja nacionalnih parkova koja obuhvataju 7,58 % teritorije Crne Gore svojim položajem u središnjem i sjevernom dijelu države predstavljaju jedan od ključnih instrumenata razvoja društva. Upravo ...

Opširnije

Aktuelno

Osnivanje Asocijacije Parkova Dinarida

News image

Čak 60 parkova iz regije potpisalo je deklaraciju o namjeri osnivanja asocijacije „Parkovi Dinaridi – mreža zaštićenih područja Dinarida“, a među njima i svi crnogorski nacionalni parkovi ...

Opširnije

Aktuelno

Uspješna sezona u parkovima

News image

„Rezultati turističke sezone 2014. u crnogorskim nacionalnim parkovima pokazuju da je ona uspješna, odnosno da se trend povećanja posjeta nastavlja. Podsjećamo da je u 2013. godini Parkove po prvi put ...

Opširnije

Nacionalni Parkovi Crne Gore

np_logo

Nacionalni parkovi su predjeli posebne ljepote i značajnih i rijetkih prirodnih pojava. Oni čine ekološku i geografsku cjelinu koja se posebnim zakonom izdvaja i štiti.

Prostori nacionalnih parkova DurmitoraBiogradske goreSkadarskog jezeraLovćena i Prokletija čine oko 10 % teritorije Crne Gore. Svaki nacionalni park karakteriše specifična prirodna i kulturna baština.

Nacionalni parkovi su odgovorni za zaštitu i upravljanje, pripremu i implementaciju programa zaštite, kontrolu korišćenja prirodnih resursa, utvrđivanje unutrašnjih pravila i promociju, u skladu sa relevantnim zakonima i aktima.

Zahvaljujući svojim vrijednostima, nacionalni parkovi imaju ne samo nacionalni već i međunarodni značaj. Tako se nacionalni park Durmitor sa kanjonom rijeke Tare, od 1980. godine, nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske prirodne baštine. Rijeka Tara ima status Rezervata biosfere (MAB) od 1977. godine. Nacionalni park Skadarsko jezero ima status Značajnog ornitološkog područja (IBA) od 1989. godine, a 1995. godine je upisan na Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja (RAMSAR).

Član su Europark federacije, međunarodne organizacije nacionalnih parkova, sa sjedištem u Grafenu u Njemačkoj, sa preko 400 članica iz 40 zemalja Evrope.

Takođe, od 2013. godine Javno preduzeće za nacionalne parkove (JPNPCG) postalo je član Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN - najveće svjetske mreže organizacija i stručnjaka za zaštitu prirode.

 

Meteo

Mapa

mapa

nlb001

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna